HomeVideopoddarStellan Beckman: När blev finnarna vita?