HomeVideopoddarArvid Bergman intervjuas om sin bok "Född slav- död fri?"

Arvid Bergman intervjuas om sin bok ”Född slav- död fri?”

Published on

Arvid Bergman, själv resande, berättar utifrån sin bok ”Född slav – död fri?” Arvid har skrivit om de afrikaner som tidigt kom till Sverige. Han har själv en sådan släkting, Richard Abrahamsson.

Flera av afrikanerna kom att fungera som utsmyckning vid hoven, men de slutade ofta i fattigdom liksom deras barn. Han talar också om kontakter mellan afrikanerna och resande och ger en beskrivning av de resandes historia i Sverige.

Mycket intressant – bl a genom att Arvid har förstahandskunskap som både resande och släkt med en av de första afrikanerna i Sverige.

Läs mer om de här frågorna i tidningen Fjärde Världen. Prenumeration 250 kr, studerande och pensionärer 160 kr. Sätt in på Plusgiro 479 54 91-2 Fjärde Världen. Kontakta oss: f.varlden@gmail.com, tel: 073-667 64 39 www.f4world.org

Intervjuare: Leif Jacobsson, Stellan Beckman och Ola Persson

Latest articles