HomeVideopoddarKurdo Baksi om jordbävningen, Turkiet, Nato och Erdogan